Adrese postare

Ju lutem dërgoni tek ne një kartolinë me shpresat dhe dëshirat tuaja për botën për të promovuar pozitivitet , konstruktivitet dhe respekt në kuminikim. Ju mund të shkruani në çdo gjuhë dhe ne do të ndihmojmë ta përkthejmë atë në gjuhë të tjera duke përcjellë mesazhin tuaj nëpër botë. Tregohu i hapur, tregohu i sinqertë, trogohu kreativ... tregohu vetvetja !