Jo një botë multikulturore, por një botë ndërkulturore

Përshëndetje. Në ditët e sotme është shumë e rëndësishme që njerëzit te mos klasifikohen në minoritete dhe maxhoritete, te kenë mundësi të barabarta për të pasurit dhe të varfrit, të bardhët dhe të zinjtë, zonat rurale dhe urbane. Nuk është e rëndësishme të jetosh në një botë shumëkulturore por në një botë ndërkulturore ku njerëzit jo vetëm të jetojnë ngjitur e ngjitur me njëri-tjetrin por edhe të komunikojnë bashkë. Përqafime nga San Peterburgu. Tina.