Nisni një kartolinë për një botë më të mirë

Lufta. Varfëria. Dhunimi i të drejtave të njeriut.
Kriza ambientale. Kriza ekonomike.
Krizë politike globale?